Ważna uwaga:
Większość miast znajdujących się w strefie obecnie obserwować Pacific Standard Time (PST) czas letni.
Dlatego większość miastach istnieją pomocą Pacific Daylight Time (PDT).

Przykład lokalizacji: San Francisco
Korzystanie z paska wyszukiwarki powyżej patrzeć przez miasto, a nie strefy czasowej.

Strefy czasowe w popularnych miastach

Strefy czasowe dla największych krajów