Ważna uwaga:
Większość miast znajdujących się w strefie obserwacji Mountain Daylight Time (MDT) czasu letniego w okresie letnim.
Dlatego większość miastach istnieją pomocą Mountain Standard Time (MST).

Przykład lokalizacji: Edmonton
Korzystanie z paska wyszukiwarki powyżej patrzeć przez miasto, a nie strefy czasowej.

Strefy czasowe w popularnych miastach

Strefy czasowe dla największych krajów