Ważna uwaga:
Większość miast znajdujących się w strefie obecnie obserwować Hawaii-Aleutian Daylight Time (HADT) czas letni.
Dlatego większość miastach istnieją pomocą ().

Przykład lokalizacji:
Korzystanie z paska wyszukiwarki powyżej patrzeć przez miasto, a nie strefy czasowej.

Strefy czasowe w popularnych miastach

Strefy czasowe dla największych krajów