Ważna uwaga:
Większość miast znajdujących się w strefie obserwacji Hawaii-Aleutian Daylight Time (HADT) czasu letniego w okresie letnim.
Dlatego większość miastach istnieją pomocą ().

Przykład lokalizacji:
Korzystanie z paska wyszukiwarki powyżej patrzeć przez miasto, a nie strefy czasowej.

Strefy czasowe w popularnych miastach

Strefy czasowe dla największych krajów