Ważna uwaga:
Większość miast znajdujących się w strefie obserwacji Easter Island Summer Time (EASST) czasu letniego w okresie letnim.
Dlatego większość miastach istnieją pomocą Easter Island Standard Time (EAST).

Przykład lokalizacji: Hanga Roa
Korzystanie z paska wyszukiwarki powyżej patrzeć przez miasto, a nie strefy czasowej.

Strefy czasowe w popularnych miastach

Strefy czasowe dla największych krajów