Ważna uwaga:
Większość miast znajdujących się w strefie obecnie obserwować Chatham Island Standard Time (CHAST) czas letni.
Dlatego większość miastach istnieją pomocą Chatham Island Daylight Time (CHADT).

Przykład lokalizacji: Waitangi
Korzystanie z paska wyszukiwarki powyżej patrzeć przez miasto, a nie strefy czasowej.

Strefy czasowe w popularnych miastach

Strefy czasowe dla największych krajów