Ważna uwaga:
Większość miast znajdujących się w strefie obecnie obserwować Australian Central Daylight Time (ACDT) czas letni.
Dlatego większość miastach istnieją pomocą Australian Central Standard Time (ACST).

Przykład lokalizacji: Adelaide
Korzystanie z paska wyszukiwarki powyżej patrzeć przez miasto, a nie strefy czasowej.

Strefy czasowe w popularnych miastach

Strefy czasowe dla największych krajów