Ważna uwaga:
Większość miast znajdujących się w strefie obserwacji Western European Summer Time (WEST) czasu letniego w okresie letnim.
Dlatego większość miastach istnieją pomocą West European Time (WET).

Przykład lokalizacji: Lisbon
Korzystanie z paska wyszukiwarki powyżej patrzeć przez miasto, a nie strefy czasowej.