Współrzędne
Współrzędne godzinowe
Dziesiętne współrzędne
Wysokość
Szerokość
Długość

Szerokość
Długość
39.91987
32.85427
874 metrów (2867.45 stóp)