Ważna uwaga:
Większość miast znajdujących się w strefie obserwacji Pacific Daylight Time (PDT) czasu letniego w okresie letnim.
Dlatego większość miastach istnieją pomocą Pacific Standard Time (PST).

Przykład lokalizacji: San Francisco
Korzystanie z paska wyszukiwarki powyżej patrzeć przez miasto, a nie strefy czasowej.