Ważna uwaga:
Większość miast znajdujących się w strefie obserwacji New Zealand Daylight Time (NZDT) czasu letniego w okresie letnim.
Dlatego większość miastach istnieją pomocą New Zealand Standard Time (NZST).

Przykład lokalizacji: Auckland
Korzystanie z paska wyszukiwarki powyżej patrzeć przez miasto, a nie strefy czasowej.