Czas letni w Faranah

Standardowa strefa czasowa
Czas letni
Bez przesunięcia czasowego UTC/GMT
Nie stosujemy czasu letniego w 2018