Strefa czasowa:

Greenwich Mean Time, GMT

Wyrównanie UTC:

Uniwersalny czas Greenwich Mean Time (GMT) wskazuje taki sam czas co strefa czasowa Skoordynowanego Czasu Uniwersalnego(UTC).

Time Zone Abbreviation:

GMT
Ważna uwaga:
Większość miast znajdujących się w strefie obecnie obserwować Greenwich Mean Time (GMT) czas letni.
Dlatego większość miastach istnieją pomocą British Summer Time (BST), Irish Standard Time (IST).

Przykład lokalizacji: London
Korzystanie z paska wyszukiwarki powyżej patrzeć przez miasto, a nie strefy czasowej.