The Time Now > Universalny Czas Greenwich

Universalny Czas Greenwich (GMT)Strefa czasowa

Greenwich Mean Time, GMT

Wyrównanie UTC

Uniwersalny czas Greenwich Mean Time (GMT) wskazuje taki sam czas co strefa czasowa Skoordynowanego Czasu Uniwersalnego(UTC).
Ważna uwaga:
Większość miast znajdujących się w strefie obecnie obserwować Greenwich Mean Time (GMT) czas letni.
Dlatego większość miastach istnieją pomocą British Summer Time (BST), Irish Standard Time (IST).

Przykład lokalizacji: London
Korzystanie z paska wyszukiwarki powyżej patrzeć przez miasto, a nie strefy czasowej.