The Time Now > Universalny Czas Greenwich

Strefa czasowa

Greenwich Mean Time, GMT

Wyrównanie UTC

Uniwersalny czas Greenwich Mean Time (GMT) wskazuje taki sam czas co strefa czasowa Skoordynowanego Czasu Uniwersalnego(UTC).
Korzystanie z paska wyszukiwarki powyżej patrzeć przez miasto, a nie strefy czasowej.