The Time Now > Universalny Czas Greenwich

Universalny Czas Greenwich (GMT)Strefa czasowa

Greenwich Mean Time, GMT

Wyrównanie UTC

Uniwersalny czas Greenwich Mean Time (GMT) wskazuje taki sam czas co strefa czasowa Skoordynowanego Czasu Uniwersalnego(UTC).
Korzystanie z paska wyszukiwarki powyżej patrzeć przez miasto, a nie strefy czasowej.