Ważna uwaga:
Większość miast znajdujących się w strefie obecnie obserwować Eastern Standard Time (EST) czas letni.
Dlatego większość miastach istnieją pomocą Eastern Daylight Time (EDT).

Przykład lokalizacji: New York
Korzystanie z paska wyszukiwarki powyżej patrzeć przez miasto, a nie strefy czasowej.