Ważna uwaga:
Większość miast znajdujących się w strefie obserwacji Eastern Greenland Summer Time (EGST) czasu letniego w okresie letnim.
Dlatego większość miastach istnieją pomocą East Greenland Time (EGT).

Przykład lokalizacji:
Korzystanie z paska wyszukiwarki powyżej patrzeć przez miasto, a nie strefy czasowej.