Ważna uwaga:
Większość miast znajdujących się w strefie obserwacji Eastern Daylight Time (EDT) czasu letniego w okresie letnim.
Dlatego większość miastach istnieją pomocą Eastern Standard Time (EST).

Przykład lokalizacji: New York
Korzystanie z paska wyszukiwarki powyżej patrzeć przez miasto, a nie strefy czasowej.