Ważna uwaga:
Większość miast znajdujących się w strefie obserwacji Central European Summer Time (CEST) czasu letniego w okresie letnim.
Dlatego większość miastach istnieją pomocą Central European Time (CET).

Przykład lokalizacji: Paris
Korzystanie z paska wyszukiwarki powyżej patrzeć przez miasto, a nie strefy czasowej.