Ważna uwaga:
Większość miast znajdujących się w strefie obserwacji Atlantic Daylight Time (ADT) czasu letniego w okresie letnim.
Dlatego większość miastach istnieją pomocą Atlantic Standard Time (AST).

Przykład lokalizacji: Hamilton
Korzystanie z paska wyszukiwarki powyżej patrzeć przez miasto, a nie strefy czasowej.